Bali-Art - Traditional Balinese paintings

Information

Onze kunsthandel brengt pentekeningen onder uw aandacht die afkomstig zijn van het eiland Bali in Indonesiƫ.

Nadat wij ons verdiepten in de hedendaagse Balinese schilderskunst ging onze voorkeur uit naar het werk dat gemaakt wordt in het dorp Batuan.

Painting Lundra Lingga from I. Wayan Gendra

Het eiland Bali heeft een rijke culturele geschiedenis en de bevolking is zeer creatief. Gebruiksvoorwerpen, tempels en paleizen worden sinds jaar en dag rijkelijk versierd met houtsnijwerk, beeldhouwwerk en beschilderingen. De traditionele patronen van de kunst, de Radja's, hadden begin 1900 minder macht en invloed om het culturele leven te stimuleren. Zij waren voordien de belangrijkste opdrachtgevers voor de kunstenaars op het eiland. Toeristen ontdekten Bali en de vraag naar souvenirs nam snel toe. Kunstenaars begrepen dat de toeristen graag schilderijen kochten met afbeeldingen van elementen uit de Balinese cultuur en het dagelijkse leven.

In 1926 arriveerde Walter Spies en enkele jaren daarna Rudolf Bonnet. Deze Europese kunstenaars toonden nieuwe materialen en technieken. Spies stimuleerde de plaatselijke kunstenaars om vrijer te schilderen in plaats van traditionele thema's te herhalen. Rudolf Bonnet gaf instructies over de anatomie aan verschillende schilders. Hij toonde de Balinese schilders reproducties van werken van Europese kunstenaars.

In 1936 richtten onder anderen Bonnet, Spies en de Prins van Ubud, Tjokorda Gede Agung Sukawati, een organisatie op om de kunstenaars te begeleiden en te vertegenwoordigen. Deze groep maakte naam als de 'Pita Maha'. In 1940 telde de groep 159 leden. Er werden exposities georganiseerd in Batavia, Bandung, Yogyakarta, Medan, Palembang, Surabaja, Den Haag en Londen. Iedere zaterdag kwamen de leden bijeen om het werk te selecteren en de compositie en techniek te bespreken. Prachtige werken werden in deze periode gemaakt. Historisch gezien was Batuan een belangrijk religieus centrum waar veel bewoners behoorden tot het hogere Hindi kaste. Veel van deze bewoners waren, en zijn nog steeds priesters, musici, dansers en schilders.

In het jaar van de oprichting van de 'Pita Maha' arriveerden twee antropologen op Bali, Gregory Bateson en Margaret Mead, die twee jaar zouden blijven. Zij zijn in 1939 voor een korte periode terug geweest. Zij verzamelden ongeveer 1200 schilderijen. Hun aanwezigheid stimuleerde de productiviteit in Batuan, maar liefst 845 werken zijn afkomstig van de daar gevestigde kunstenaars.

Painting Story Anoman Banda Naga Pasa from I. Made Bukel

De schilders behoren tot het Hindoe geloof en trachten een evenwicht in de kosmos te verbeelden. De schildertechniek noemt men gewassen pentechniek. De voorstelling wordt met potlood schetsmatig opgezet en daarna tot in detail met pen en inkt getekend. Veel tijd wordt besteed aan het invullen van de schaduw partijen, de lichte en donkere tinten verkrijgt men door verdunningen. Ten slotte volgt de delicate inkleuring die het schilderij zijn bijzondere en herkenbare sfeer geeft.

Bij het samenstellen van onze collectie gaat de voorkeur uit naar werken op papier. De verfijnde techniek komt daar het mooist tot zijn recht. Het typerende gebruik van perspectief noemt men 'gelaagd'. Men aanschouwt globaal een schilderij en ontdekt na nog een keer kijken dat er soms meerdere lagen met on-ontdekte figuren te zien zijn. Op deze manier wordt het een boeiend tafereel waarin altijd iets nieuws te bewonderen is. In de westerse schilderskunst zijn wij gewend aan een diepte perspectief. De werken geven een beeld van harmonie tussen het geloofs- en gemeenschapsleven, iets wat de liefhebber van Bali het meeste bijblijft.

Alles wijst erop dat deze vorm van schilderkunst op het door ons gewenste hoge niveau slechts in geringe mate te koop is. Een schilder moet namelijk naast zijn technische vaardigheden tevens een grote kennis opdoen van het Hindoe geloof en gebruiken en rituelen uit de Balinese cultuur, deze vaardigheden treft men slechts bij een gering aantal schilders aan. Tel daarbij op dat het creƫren van de werken zeer tijdrovend is, en u zult begrijpen dat het aanbod beperkt is. Door onze contacten slagen wij er echter regelmatig in om onze collectie aan te vullen. Onze kunsthandel neemt deel aan beurzen en wij ontvangen u op afspraak.